Selecteer een pagina

Een van de moeilijkste aspecten van het werken als een freelancer, is het inschatten en inplannen van de tijd die je dagelijks hebt. Vaak is het moeilijk om een bepaald aantal werkuren aan een opdracht te koppelen, zeker in de beginfase van je onderneming. Hoeveel tijd kost het bijvoorbeeld om een bepaald rapport te schrijven? Hoeveel tijd ben je kwijt met het doen van onderzoek, als je bijvoorbeeld werkt als een consultancybureau? Enzovoorts. In de IT-branche is het vaak nog moeilijker, omdat de eisen van een klant aan bijvoorbeeld een website gedurende het proces kunnen veranderen. Zo kan het voorkomen dat je de tijdsduur die je voor een opdracht ingepland hebt, dient uit te breiden. In dit artikel gaan we in op dit moeilijke aspect van ondernemen en werken als een freelancer.

Ervaring komt met de tijd

Het maken van de wekelijkse planning voor je onderneming is vooral gebaseerd op de ervaring, die je met bepaalde werkzaamheden hebt. Bepaalde klussen zullen wekelijks terugkomen, waardoor je een goede inschatting kunt maken van de tijd die je kwijt bent aan een bepaalde opdracht. Doordat je in het begin vaak weinig tot geen ervaring hebt met verschillende werkzaamheden, is het raadzaam om in die fase rustig aan te doen met het aannemen van opdrachten. Zo ontloop je het risico, dat je met opdrachten in de knel komt qua tijd.

Naarmate je meer ervaring krijgt met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden, wordt het makkelijker om een bepaalde werktijd aan een opdracht te koppelen. Het maken van de planning wordt hierdoor ook eenvoudiger.

Leg een indicatie van de uren vast in een contract

Zeker in de IT-branche is het van groot belang om bepaalde voorwaarden vast te leggen in een contract, zodat je voorkomt dat je bezig blijft met het aanpassen van een website, software, enzovoorts. Ook in andere branches kan het echter interessant zijn om vooraf een contract op te stellen met de opdrachtgever, zodat beide partijen een indicatie van de werktijd en de bijbehorende kosten hebben. Mocht de indicatie te ruim of juist te krap blijken te zijn, dan kun je hier tussentijds in overleg een verandering in aanbrengen. Ook hierbij speelt ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden een grote rol.