Selecteer een pagina

Wanneer je als medewerker werkt voor een werkgever, kun je soms de wens hebben om ook voor jezelf te beginnen. Het voornaamste voordeel aan een eenmanszaak is namelijk, dat je de activiteiten uit kunt voeren die je echt leuk vindt. Mocht je echter financieel afhankelijk zijn van je hoofdberoep, kan een eenmanszaak in bijberoep de oplossing vormen. In België kennen we verschillende soorten zelfstandigen, namelijk: een zelfstandige in hoofdberoep, een helper of meewerkende echtgenoot, een zelfstandige in bijberoep en de gepensioneerde zelfstandigen. Het is belangrijk om vooraf goed te weten welke voorwaarden er gelden voor een eenmanszaak in bijberoep, voor je hier daadwerkelijk aan begint.

Zelfstandigen in bijberoep, ook wel een eenmanszaak in bijberoep, oefenen tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit, naast de eenmanszaak. Dit kan als werknemer van een bedrijf, als docent in het onderwijs of bijvoorbeeld als ambtenaar. Ook personen die een vervangingsinkomen ontvangen en/of pensioenrechten vrijwaarden, kunnen als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden.

Wanneer word je als eenmanszaak in bijberoep beschouwd?

Er zijn verschillende situaties te bedenken, waarbij de overheid je als een eenmanszaak in bijberoep gaat beschouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je loontrekkende, interimaris of tewerkgesteld in het onderwijs bent zonder benoeming. Het aantal uren wat je hierbij uitoefent als loontrekkende of interimaris moet tenminste overeenkomen met een halftijdse baan. Als ambtenaar geldt dat je minimaal tweehonderd dagen per jaar moet werken, waarbij het werkrooster in ieder geval met een halftijdse baan moet overeenkomen.

Ook als je werkloos bent, kun je als eenmanszaak in bijberoep worden aangemerkt. Je moet in dit geval een werkloosheidsuitkering ontvangen en gemachtigd zijn om een zelfstandige titel uit te voeren in bijberoep of op afwisselende/toevallige basis. Tot slot kun je met een uitkering uit je ziekenfonds in aanmerking komen voor een eenmanszaak in bijberoep. Hierbij moet je voor minimaal 66% ongeschikt zijn bevonden en dient de uitkering minstens gelijk te zijn aan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige.

Een eenmanszaak opstarten

Het opstarten van een eenmanszaak in bijberoep is erg eenvoudig! Beschrijf je bedrijfsactiviteiten en laat je registeren bij de Belgian Chambers.